Regulamin

Regulamin2019-11-07T12:00:10+00:00

Regulamin sklepu internetowego SteelCar, działający pod adresem steelcar.com.pl, prowadzony przez: Steel Car Jacek Twardowski z siedzibą w Markach przy ul. Lisa Kuli 101D. NIP 753-200-23-80, nr Regon 142293182

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy steelcar.com.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę steelcar.com.pl, telefonicznie pod numerem 022497 11 80 i 512 655 319 lub za pomocą adresu e-mail steelcar@steelcar.com.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia:
  a. realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  b. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
  c. w przypadku zamówień płatnych przelewem – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na naszym koncie.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, zastrzegamy sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu odbioru towaru przez kuriera. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest telefonicznie pod numerem 512 655 319, lub pocztą elektroniczną steelcar@steelcar.com.pl

2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie , wprowadzania nowych towarów do oferty, i przeprowadzania akcji promocyjnych.
 3. Koszty dostawy zależne są od wybranego sposobu płatności. W przypadku przedpłaty na konto, płatności kartą płatniczą lub kredytową koszt dostawy wynosi 15 zł brutto. W przypadku płatności przy odbiorze, koszt dostawy wynosi 35 zł brutto.

3. Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania towarów, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, czyli po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Termin otrzymania przesyłki można obliczyć dodając do czasu realizacji zamówienia czas dostawy – w przypadku przesyłek niestandardowych wynosi on 2 dni robocze.
 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu, lub do dwóch dni roboczych w przypadku przesyłki niestandardowej.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.

4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier przy dostawie,
  b. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury ,
  c. przelewem bankowym na konto bankowe,

5. Reklamacje

 1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w specjalistycznych warsztatach posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu.
 3. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego, oraz o niezwłoczne poinformowanie firmy Steel Car w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 4. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Steel Car. Identyfikacja Klienta dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia, faktury, lub paragonu.
 5. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Steel Car zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznany w procesie reklamacji towar.
 7. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na nasz koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru , zwracamy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie pod numerem telefonu 512 655 319.
 9. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 10. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów pojazdu. Roszczenia z tyt. gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) – nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż,demontaż, badania diagnostyczne etc.

6. Zwrot i wymiana

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres firmy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Jeśli dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Steel Car zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupiony towar.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Steel Car, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 2. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Steel Car. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Podsumowanie

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Steel Car nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015.
 3. Niektóre zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego wyglądu produktu.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Steel Car, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.